Promovorm besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de verstrekte informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Alle verstrekte informatie is dan ook onder voorbehoud van fouten. Promovorm kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke uit onjuiste of onvolledige informatie is gepubliceerd. Dit is eveneens van toepassing op het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan alle op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.